NÉZZ SZEMBE ÖNMAGADDAL

„Mindenki saját történettel születik, amit meg kell járnia, és az álmait meg kell valósítania. Ezért van a lét. Aki menekül ettől, attól elvétetik a lehetőség. Aki küzd ezért, az mindent megtalál.”

Tamás Török - Zselenszky„A változás, amely után sóvárogsz, nincs messze tőled! Mert nincs rajtad kívül. Benned van! A világ olyan körülötted, amilyenné magad alakítod.”

Szepes Mária

Üdvözlöm!

Guan-Varga Enikő vagyok, grafológus, oktató, pedagógus.

Évek óta gyerekekkel foglalkozom egyénileg és csoportosan. A hivatásomban az okoz igazán örömöt, amikor látom azt, hogy egy kisdiák sikereket ér el, visszanyeri önbizalmát, lelkesedését, leküzdi nehézségeit.

A tanítás mellett mindig fontos szerepet játszott az életemben, hogy lelki megerősítést adjak a gyerekeknek, szüleiknek és azoknak, akikkel a mindennapokban kapcsolatba kerülök. Ez ösztönzött arra, hogy grafológiával, rajzelemzéssel is foglalkozzak.

A problémákat, lelki blokkokat jelzi az írás és a rajz is egyaránt. Elmondja azt, amit elrejtünk, titkolunk, vagy akár nem is tudunk magunkról. Ezek az elemzések megmutatják, hogy mi az, amivel foglalkozni kell. A grafológia és a rajzelemzés pedig nagyon jó módszer e dolgok feltárására.


GrafológiaTeljes személyiségkép - grafológiai mélyelemzés:

Abban nyújtok segítséget, hogy könnyebben megtalálja a helyes irányt életében.

A vizsgálat eredményeként egy 10-15 oldalas mélyelemzést fog kapni, amelyben az alábbi hat fő terület segítségével tárom fel személyiségét

Szellemi/mentális képességek

A munkavégzés jellemzői

Motiváció , terhelhetőség, kitartás, aktuális fizikai állapot

Szociabilitás, társas kapcsolatok

Érzelmi élet (Én-kép, önbizalom)

Önmagához való viszony

Pályaorientációs tanácsadás

Ez abban nyújt segítséget az érdeklődőnek, hogy megtalálja az adottságaihoz, igényeikhez, érdeklődési körének leginkább megfelelő foglalkozást, tevékenységet.

Ennek segítségével már könnyebb lesz döntést hoznia arról, hogy mely terület felel meg leginkább céljainak. (5-10 oldalas elemzést foglal magában)

Oktatás


Milyen tantárgyakban tudok segítséget nyújtani?

matematika

írás, olvasás, nyelvtan

környezetismeret

természetismeret

Első alkalommal megkeressük hol történt megtorpanás a tanulási folyamatban és feltárjuk az esetleges tanulási problémák okait.

Feladatom az, hogy a hozzám forduló gyerekeket segítsem a tananyag elsajátításában, megértésében.

Célom pedig az, hogy legyen öröm a tanulás!

Haladjunk együtt a siker felé vezető úton!

Barátságos hangulatban, szeretettel várom azokat az alsós és felsős gyerekeket, akik maguk is szeretnének javítani, fejlődni matematikából, olvasásból, nyelvtanból, környezet- és természetismeretből.

Karrierépítési tanácsadás

A grafológiai elemzés során megkeressük és kiemeljük azokat a meglévő pozitív jellemvonásokat, amelyek kiaknázásával és tudatos fejlesztésével, a céljával megegyező karriert építhet fel. Feltárjuk azokat a negatív személyiségjegyeket is, melyek akadályozzák az önérvényesítést. (12-17 oldalas elemzést foglal magában)

Referencialevél álláspályázathoz

Ez a dokumentum egy egyoldalas, lényegre törő kézíráselemzés, mely elsősorban a munkavégzéssel kapcsolatos személyiségterületre koncentrál. Álláskereséskor ajánlólevélként használható

Párkapcsolati elemzés

Az elemzés során feltárom a párok személyiségét, akik ezáltal nemcsak saját magukat ismerik meg, hanem párjuk tulajdonságait is. (30 oldalas elemzést foglal magában)

Párkapcsolati, kapcsolatteremtési problémák vizsgálata

A személyiségvonások feltárásával kimutatható, mely területeken egyeznek, illetve különböznek a párok jellemvonásai. Azoknak a pároknak szeretnék segíteni, akik úgy érzik, hogy valami gond van a kapcsolatukkal. Készek szembesülni önmagukkal, a problémáikkal, az okokkal, és hajlandók tenni egy harmonikus kapcsolat kialakításáért. (20-25 oldalas elemzést jelent)

Párkapcsolati, kapcsolatteremtési problémák vizsgálata

A személyiségvonások feltárásával kimutatható, mely területeken egyeznek, illetve különböznek a párok jellemvonásai. Azoknak a pároknak szeretnék segíteni, akik úgy érzik, hogy valami gond van a kapcsolatukkal. Készek szembesülni önmagukkal, a problémáikkal, az okokkal, és hajlandók tenni egy harmonikus kapcsolat kialakításáért. (20-25 oldalas elemzést jelent)

Családi problémák feltárása

Probléma akkor merülhet fel, ha kommunikációs zavarok lépnek fel, pszichoszomatikus zavarok állnak elő, krízisek lépnek fel devianciák alakulnak

Azt az irányt tudom megmutatni, amely segítségével a családok el tudnak indulni a változás útján. A családtagokról egyenként,és a családról is készítek egy 10-15 oldalas mélyelemzést.

Önismereti tanácsadás

Skype-on vagy Személyesen

Mindegyik szolgáltatással kapcsolatban lehetőség van az olvasottak megbeszélésére.

Gyorselemzés rendezvényeken, Interaktív íráselemzés :

A gyorselemzés egy 10-15 perces grafológiai vizsgálat, amely szóban történik. Hat fő terület segítségével tárom fel a személyiség jellemzőit, de a területekről csak rövid betekintést adok, amelyek összefoglalják a lényeges jellemvonásokat.(mentális képességek ,energiák, munkavégzés, szociabilitás, érzelmi élet , önmagához való viszony

Rajzelemzés

A rajz és az írás nagyon hasonló. Mindkettő nyomot hagy a térben, ami információt hordoz. A kézírás vizsgálatánál alkalmazott grafológiai szempont és szabály ugyanúgy használható a rajzok vizsgálatánál is.

A gyermek és felnőtt rajzok elemzése során teljes képet kap saját maga és gyermeke gondolatiról, viselkedéséről, lehetőségeiről, félelmeiről.

Gyerek Rajzelemzés

Gyermekrajz elemzésnél az alábbiakat vizsgálom

A rajz szerkezete, térszimbolika, térkitöltés. A rajzelemek, alakok és tárgyak mérete, elhelyezkedése. Nyomaték, vonalvezetés, vonalak formája, színezés, satírozás.

Felnőtt rajzelemzés

Tanultság. Gyakorlottság. Szociális környezet. Személyiség. Külső behatások, aktuális hangulat

Család rajzelemzés

Ennél az elemzésfajtánál legalább 3 db rajzra szükség van. Egy – egy a szülőktől és egy a gyermektől. ( Ha több gyermek van, akkor természetesen tőlük is egy- egy.) A rajzokat egyenként és együttesen is megvizsgálom. Ezzel a vizsgálattal leginkább azok a dolgok lesznek dominánsak, amik a család egészére kihatnak

Gyorselemzés rendezvényeken, Interaktív rajzelemzés

10-15 perces gyorselemzésem nagyszerű lehetőséget ad a vendégek számára azzal, hogy jobban megismerjék önmagukat, lehetőségeiket, rejtett képességeiket, vagy éppen azokat a gátakat, amelyek a sikerük, előrejutásuk akadályát jelentik.

Komplex szöveggondozás:

- Korrektúra

- Szerkesztés

- Anyanyelvi rektorálás

Korrektúra

A korrektúra azt a munkafolyamatot jelöli, amelynek során a korrektor a nyomtatott vagy elektronikus szövegben kijavítja a helyesírási, nyelvhelyességi és tipográfiai hibákat, de tartalmi kérdésekben nem dönt.

Más színnel vagy egyéb jelöléssel feltüntetem a javítanivalókat: nyomdahibákat, elírásokat, helyesírási hibákat.

Szerkesztés

A szerkesztő dolga, hogy egységet formáljon a szövegből, feloldja az esetleges tartalmi ellentmondásokat, tömörítse a mondanivalót ott, ahol szükségét érzi, vagy bővítést javasoljon, ha bizonyos részeket hiányosnak ítél.

A szerkesztő feladata az is, hogy a szöveget feszesebbé, gördülékenyebbé, dramatikusabbá, egységesítse, esetenként költőivé tegye.

Anyanyelvi lektorálás

Az anyanyelvi lektorálás során a szöveg nyelvi-stilisztikai állapotát mérem fel és más színnel vagy egyéb jelöléssel feltüntetem a javítanivalókat.

Grafológia

Teljes személyiségkép - grafológiai mélyelemzés

15.000 Ft/ fő

Pályaorientációs tanácsadás

12.000 Ft/ fő

Karrierépítési tanácsadás

13.000 Ft/ fő

Referencialevél álláspályázathoz

10.000 Ft/ fő

Párkapcsolati elemzés

30.000 Ft/ 2 fő

Párkapcsolati, kapcsolatteremtési problémák vizsgálata

35.000 Ft/ 2 fő

Családi problémák feltárása

45.000 Ft/ maximum 4 fő

Egyéni problémák megbeszélése, szaktanácsadás

5000 Ft/ 30 perc

Gyorselemzés rendezvényeken, Interaktív íráselemzés

10.000 Ft/ óra

Oktatás

90 perces oktatás - 1 fő

4.500 Ft/ fő

90 perces oktatás - 2 fő

3.500 Ft/ fő

90 perces oktatás - kis csoport

3.000 - 4.500 Ft/ fő

Helyszín: lakásomon (14. kerület) vagy online

Rajzelemzés

Gyermek rajzelemzés

8.000 Ft/ 2 rajz

Felnőtt rajzelemzés

8.000 Ft/ 2 rajz

Család rajzelemzés

25.000 Ft/ maximum 8 rajz

Gyorselemzés rendezvényeken - Interaktív rajzelemzés

10.000 Ft/ óra

Szöveggondozás

Komplex Szakdolgozat

25.000 Ft

Komplex szöveggondozás

600 Ft/ Oldal

Korrektúra

200 Ft/ Oldal

Anyanyelvi lektorálás

200 Ft/ Oldal

Szerkesztés

200 Ft/ Oldal

Skype - os konzultáció a felmerülő kérdések megbeszélésére

5000 Ft/ alkalom

Elérhetőségek

+36704268694

Cégadatok

Adószám 68413907-1-35
Nyilvántartási szám 51711746
Székhely 4566 Ilk Petőfi Sándor.utca 23
Tárhely szolgáltató Hostinger